Verzekerde zorg

Psychologische zorg vanuit basisverzekering

Veel mensen worstelen met klachten zoals angst, spanning, somberheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, gebrek aan energie, gevoelens van paniek, moeite met sociaal contact, prikkelbaarheid, of overmatige bezorgdheid. Niet zelden is er tegelijkertijd sprake van lichamelijke klachten en speelt ook de sociale omgeving een rol.

Je kunt je problemen voorleggen aan je huisarts. Bij vermoeden van een psychische diagnose kan de huisarts je naar mij verwijzen voor psychologische hulp (generalistische basis GGZ).

Samen brengen we je klachten in kaart tijdens de diagnostiekfase. Als je voldoet aan de criteria van een verzekerde psychische diagnose wordt de verdere behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Diagnostiek valt altijd onder verzekerde zorg. Per consult (diagnostiek of behandeling) krijg je van mij een rekening die je eerst zelf betaalt en vervolgens kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Let op: dat diagnostiek of behandeling onder verzekerde zorg vallen wil niet zeggen dat alle kosten vergoed worden. Vaak wordt een deel niet vergoed. Zie: Tarieven en vergoeding.

Contact

Dolf van der Doorn MSc

Psycholoog en lifecoach

"Biedt uitzicht door inzicht"

Lees meer over Dolf

06 53 93 12 83