Tarieven en vergoeding

Tarieven

Ik hanteer de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven.

In het uurtarief zit een opslag voor zogenaamde indirecte tijd. Dit betekent dat de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld voorbereiding, verslaglegging of registratie niet apart in rekening wordt gebracht. Dit is inbegrepen in het uurtarief.

De belangrijkste tarieven voor 2024 (met declaratiecode):

Basispakket zorg

Diagnostiek, 45 minuten                            € 159,70                          CO 0432

Diagnostiek, 60 minuten                            € 183,44                          CO 0562

Behandeling, 45 minuten                           € 135,89                         CO 0497

Behandeling, 60 minuten                           € 161,46                         CO 0627

Niet-basispakket zorg

Niet basispakket consult, 45 minuten      € 131,82                         niet declarabel

No show of ontijdige afzegging                 €    75,00                        niet declarabel

De NZa tarieven zijn openbaar en te vinden op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_744389_22/1/

 

Betaling

Ik wil kwalitief goede zorg kunnen bieden waarbij het belang van de cliënt voorop staat en de privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Ik ben daarom selectief in het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Voor 2024 heb ik de onderstaande zorgverzekeraars gecontracteerd. 

-ASR (Ditzo)

-DSW (DSW, inTwente, StadHolland)

-Zorg en Zekerheid (AZVZ)

-Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink)

-Zilveren Kruis (Achmea, FBTO, Interpolis, Prolife, de Friesland, Ziezo)

Heb je een zorgverzekering bij een van de bovenstaande verzekeraars? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar je verzekeraar.  

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb?

Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Je ontvangt dan aan het einde van elk consult een betaalverzoek (Tikkie) dat meteen voldaan dient te worden. De factuur ontvang je direct per e-mail. Dat maakt het declareren bij je verzekeraar gemakkelijker. De meeste verzekeraars betalen een declaratie binnen 2 weken uit.

  

Declaratie en vergoeding

De meeste behandelingen vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat je de factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Let op! Dit betekent niet dat alle kosten vergoed worden door de verzekeraar. Hoeveel je terugkrijgt hangt af van het type basisverzekering en je specifieke polisvoorwaarden.

In grote lijnen zijn er twee typen basisverzekering te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. In het geval van een naturapolis heb je beperkte keuzevrijheid. De verzekeraar ‘levert’ de behandeling die je nodig hebt via een zorgverlener waarmee hij een contract heeft gesloten. Als je een andere zorgverlener kiest krijg je een bepaald percentage vergoed. Dit percentage ligt vaak tussen de 55% en de 80%. In het geval van een restitutiepolis heb je meer keuzevrijheid en vergoedt de verzekeraar een hoger percentage. Dit ligt vaak tussen de 80% en de 100%.

Wat jouw verzekeraar precies vergoedt hangt af van de polisvoorwaarden. Controleer deze dus van te voren, zodat je weet waar je aan toe bent. Een van de voorwaarden die verzekeraar stellen is dat je voor dezelfde (psychische) klachten niet elders in behandeling mag zijn. 

Eigen risico: Voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering wordt per kalenderjaar eerst een bedrag aan eigen risico verrekend. Voor 2024 is het eigen risico €385. Dit betekent dat de eerste €385 aan verzekerde zorg door de verzekeraar niet wordt vergoed. Als je vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico dan geldt vanzelfsprekend dat bedrag.

Niet alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zie Aanbod voor meer informatie.

Afzeggen

Bij verhindering dien je je afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, weekenden en feestdagen niet meegerekend. Dus een afspraak voor maandag 10:00 uur dient uiterlijk vrijdag voor 10:00 uur afgezegd te worden. Bij te late afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €75. Deze kosten moet je zelf betalen en kun je niet declareren bij je verzekeraar. Afzeggen kan per e-mail of via Whatsapp. 

Disclaimer

Ziektekosten en zorgverzekeringen vormen complexe materie. Vanuit de kennis die ik heb streef ik ernaar je zo goed mogelijk te informeren. Ik ben echter niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden als gevolg van deze informatie.

Contact

Dolf van der Doorn MSc

Psycholoog en lifecoach

"Biedt uitzicht door inzicht"

Lees meer over Dolf

06 53 93 12 83